1. Aanmelding

*** LET OP: PER 01-01-2023 IS DE PRAKTIJK GESLOTEN! ***
Deze doe je telefonisch of per mail. Op basis van wat jij aangeeft, maak ik een eerste inschatting van de vraag of coaching voor jouw kind geschikt is. Je ontvangt vervolgens een aanmeldformulier en een uitnodiging voor een intakegesprek.

2. Eerste afspraak

Dit is een oudergesprek waarin we ingaan op de ontwikkeling van je kind.

Ook de hulpvraag die jullie hebben, de verwachtingen over de coaching en de doelen die jullie willen bereiken komen uitgebreid aan bod.

Is je zoon of dochter jonger dan 12 jaar? Dan komen alleen de ouders. Is je kind 12 jaar of ouder, dan is hij/zij zelf ook van harte welkom. Na het intakegesprek besluiten jullie of je een coachtraject wilt starten. Mocht ik naar aanleiding van het intakegesprek het idee hebben dat een andere vorm van hulpverlening beter bij jouw kind past, dan zal ik je daarover adviseren.

3. Coaching

Nu start de coaching. Je kind komt 5 keer gedurende een uur. Dat is op maandag- of donderdagmiddag. De eerste keer bestaat uit kennismaken en het op een ontspannen manier opbouwen van een band. Daarna gaan we vanuit verschillende invalshoeken werken aan het doel waarvoor jullie komen.

Afhankelijk van wat je kind leuk vindt om te doen, kun je denken aan:

  creativiteit: het vastleggen van sterke kanten, het gewenste doel of mogelijke oplossingen voor het probleem;

  spel: het ontdekken van kwaliteiten of het vergroten van sociale vaardigheden;

  beweging: het versterken van de weerbaarheid of het leren aangeven van grenzen;

  rollenspel: het oefenen van nieuw gedrag;

  ontspanningsoefeningen: het leegmaken van een vol hoofd of het leren om rustig in te slapen;

  oefeningen met de honden: het krijgen van inzicht in het gebruik van stem en lichaamstaal.

4. Oudergesprek

Hierna volgt een tussentijds oudergesprek. Ook hier geldt weer dat je kind van harte welkom is als hij/zij 12 jaar of ouder is. In deze evaluatie bespreken we het verloop van de sessies. Hoe gaat het nu? Zien jullie veranderingen? Hoe ervaart je kind de coaching? En jij zelf? We maken een inschatting van het aantal keren dat nog nodig is en plannen nieuwe afspraken.

5. Afsluiting

Heeft je kind zijn/haar doel bereikt? Dan sluiten we de coaching op een leuke manier af. Na afloop van het coachtraject ontvang je een evaluatieformulier. Hierop kun je aangeven hoe jij en je kind de coaching ervaren hebben. Een paar maanden later plannen we nog een terugkomafspraak. We kijken dan hoe het met je kind gaat en herhalen de belangrijkste dingen nog een keer. Door deze herhaling zal het geleerde ook op langere termijn blijven hangen bij je kind.

Iets voor jouw kind?

Neem contact op!